سه راه دیواری پرسی چهار خار

سه راه دیواری پرسی چهار خار
کد
سایز
تعداد در کارتن
۳۳۵۰۱
۱۶*۱/۲*۱۶
۸۰
۳۳۵۰۲
۱۶*۱/۲*۲۰
۶۴
۳۳۵۰۴
۲۰*۱/۲*۲۰
۶۴
محصولات مرتبط