سه راه توپیچ ۱۸۰درجه کوپلی

سه راه توپیچ ۱۸۰درجه کوپلی
کد
سایز
تعداد در کارتن
۴۳۳۰۱
۱۶*۱/۲″*۱۶
۹۶
۴۳۳۰۲
۲۰*۱/۲″*۲۰
۸۰
۴۳۳۰۳
۲۵*۱/۲″*۲۵
۴۰
۴۳۳۰۴
۲۵*۳/۴″*۲۵
۴۰
۴۳۳۰۵
۳۲*۱″*۳۲
۲۴
محصولات مرتبط