سه راهی دیواری ۹۰درجه توپیچ کوپلی ۴ خار

سه راهی دیواری ۹۰درجه توپیچ کوپلی ۴ خار
کد
سایز
تعداد در کارتن
۴۳۵۰۱
۱۶*۱/۲″*۱۶
۸۰
۴۳۵۰۲
۲۰*۱/۲″*۱۶
۶۴
۴۳۵۰۳
۲۰*۱/۲″*۲۰
۶۴
محصولات مرتبط