سه راهی توپیچ ۱۸۰درجه صفحه‌دار پرسی

سه راهی توپیچ ۱۸۰درجه صفحه‌دار پرسی
کد
سایز
تعداد در کارتن
۳۳۷۰۱
۱۶*۱/۲*۱۶
۹۶
۳۳۷۰۲
۲۰*۱/۲*۲۰
۸۰
محصولات مرتبط