زانو ۹۰ دیواری کوپلی چهارخار

زانو ۹۰ دیواری کوپلی چهارخار
کد
سایز
تعداد در کارتن
۴۲۵۰۱
۱/۲″*۱۶
۹۶
۴۲۵۰۲
۱/۲″*۲۰
۶۴
محصولات مرتبط