زانو صفحه دار روپیچ کوپلی

زانو صفحه دار روپیچ کوپلی
کد
سایز
تعداد در کارتن
۴۲۷۰۱
۳/۴″*۱۶
۸۰
۴۲۷۰۲
۳/۴″*۲۰
۶۴
محصولات مرتبط