زانو دیواری پرسی دوخار

زانو دیواری پرسی دوخار
کد
سایز
تعداد در کارتن
۳۲۴۰۱
۱/۲″*۱۶
۱۴۴
۳۲۵۰۲
۱/۲″*۲۰
۱۲۰
۳۲۴۰۳
۳/۴″*۲۵
۶۴
۳۲۴۰۴
۱″*۳۲
۶۴
محصولات مرتبط