بست روکار (بست لوله)

بست روکار (بست لوله)
کد
سایز
تعداد در کارتن
۹۱۰۰۱
۱۶
۲۵۰۰
۹۱۰۰۲
۲۰
۲۰۰۰
۹۱۰۰۳
۲۵
۷۰۰
۹۱۰۰۴
۳۲
محصولات مرتبط